วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวธมลวรรณ   พุกคุ่ย
ชื่อเล่น : ปุ๋ย
วันเกิด : 23/03/35
ศึกษา : คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา  คบ.2 รหัสนักศึกษา 544188103 หมู่ 3